לשמור לך כיסא?

 להרשמה ותשלום

 לא יכולה בתאריך הזה? 

ואעדכן אותך לגבי ההרצאות הבאות